Workshop: Goda råd för kommunala vattendokument

Den 1 december arrangerar vi på Länsstyrelsen i Stockholm och LIFE IP Rich Waters en workshop där vi delar erfarenheter och diskuterar vad som utmärker väl utformade kommunala vattendokument.

Många kommuner arbetar med att ta fram eller revidera kommunala vattendokument och efterfrågar riktlinjer kring innehåll, eller inspiration från andra kommuners arbete. Länsstyrelserna ger rådgivning och/eller granskar vattendokument. Vi vill samla de bästa delarna från olika program och planer för att ta fram Goda råd för kommunala vattendokument. De goda råden kan sedan användas som inspiration vid såväl framtagande, revidering eller granskning av kommunala vattendokument.

Workshopen riktar sig till dig som arbetar på en kommun eller länsstyrelse och som vill bidra till sammanställningen Goda råd för kommunala vattendokument.  Vi välkomnar särskilt dig som arbetar eller har arbetat med vattenplaner/blåplaner eller dagvattendokument eller som ger råd eller granskar dokument.

Läs mer och anmäl dig på www.richwaters.se