Uppstart – för dig som vill komma igång

De flesta kommuner börjar inte på noll. Många har tagit fram styrande och stödjande dokument för vattenarbetet, bland annat kommunala vattenplaner som anger mål och riktning för vattenarbetet. Andra arbetar med lokala åtgärdsprogram som ger mer detaljerad analys i ett avgränsat område. Ett tredje exempel är dokument som beskriver hur VA-frågorna styrs eller hanteras internt. Flera kommuner ingår i nätverk eller samarbeten kring olika vattenfrågor genom mellankommunala sammanslutningar, vattenvårdsförbund eller liknande.

Men det finns också de kommuner som saknar styrdokument för vatten, inte har någon vattensamordnare eller fungerande rutiner för att kunna säga att man har något sammanhållet ”vattenarbete”. Kanske finns det gamla styrdokument som inte tar hänsyn till miljökvalitetsnormer för vatten.

Känner ni igen er i den bilden? Då ska ni kika i den publikation som är kopplad till handboken och som handlar om att starta upp arbetet. Här beskrivs ett enkelt och godtagbart arbetssätt för de som behöver komma igång.

Uppstart för strategisk kommunal vattenplanering

Bostadshus med balkonger ut över en å.