Följa upp

Hur vet vi att våra insatser bit för bit tar oss närmare målet? Hur vet vi att vi genomför rätt åtgärder på rätt plats? Hur vet vi om vi har effektiva arbetssätt?

Uppföljning och utvärdering är värdefullt för att utveckla arbetsrutiner, effektivisera resursanvändningen, undvika fallgropar genom erfarenhetsåterföring, styra mot mål och skapa bra underlag till verksamhetsplaneringen.

Genom regelbunden uppföljning stämmer vi av så att rätt insatser prioriteras utifrån både kortsiktiga och långsiktiga behov, och vi kan använda resultatet för att styra morgondagens arbetsinsatser.

Tre viktiga punkter

1. Målstyrning

Följ upp och utvärdera vattenarbetet, såväl det organisatoriska som det praktiska, för att se så att ni styr mot ert mål och att ni har ett effektivt arbetssätt.

2. Planera

Bestäm vad som ska följas upp och utvärderas, när det behöver göras och vad resultat ska användas till.

3. Kommunicera

Kommunicera och förankra resultatet från uppföljningen och utvärderingen med berörda aktörer.

Material att använda

Steg 6 Följa upp – att utveckla arbetet

Steg 6 – Följa upp – att utveckla arbetet (pdf)

Checklista

Den kompletta handboken för strategisk kommunal vattenplanering, inklusive bilagor finns på www.richwaters.se

Återrapportering till vattenmyndigheterna

Vattenmyndigheterna följer varje år upp hur myndigheter, länsstyrelser och kommuner har arbetat med de åtgärder som de ska göra enligt åtgärdsprogrammet. Detta görs genom en återrapportering, som publiceras på webben.

Resultatet används i det fortsatta vattenförvaltningsarbetet och ligger som grund för samverkan kring vattenarbete i Sverige.

Så går återrapporteringen till

Ta hjälp av VISS

Vatteninformationssystem Sverige, VISS, är en databas och karttjänst som innehåller information om svenska sjöar och vattendrag. Här finns också information om grundvatten och kustvatten.

VISS är ett viktigt verktyg för alla som dagligen arbetar med vattenfrågor, men informationen är tillgänglig för alla.

Här finns samtliga filmer från Vattenmyndigheterna om hur du använder VISS

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.