Följa upp

Arbetet med strategiska vattenfrågor kräver regelbunden uppföljning och utvärdering – allt för att stämma av så att rätt insatser prioriteras utifrån både kortsiktiga och långsiktiga behov.

Uppföljningen visar också om arbetet ger det utfall som önskades.

Uppföljning och utvärdering är värdefullt för att utveckla arbetsrutiner, effektivisera resursanvändning och undvika fallgropar i framtida arbete. Genom att utvärdera arbetet skapas underlag för att följa upp effekterna av de genomförda insatserna. Blev resultatet som det var tänkt? Vad fungerade bra? Vad fungerade mindre bra? Utvärderingen kan genomföras när som helst det finns ett behov av att veta hur arbetet fungerar. Glöm inte bort att kommunicera resultatet från uppföljning och utvärdering med relevanta aktörer.

Uppföljning av vattenarbetet bör ske i samband med kommunens övriga uppföljning. I de flesta fall finns en fördröjning av mätbara effekter i naturmiljöerna efter genomförande av fysiska åtgärder, och uppföljningen bör inte vara en engångsföreteelse direkt efter implementering.

Tre viktiga punkter

1. Utvärdera

Följ upp och utvärdera vattenarbetet, såväl det organisatoriska som det praktiska, för fortsatt utveckling och effektivisering.

2. Följ upp

Följ upp vattenarbetet i samband med kommunens övriga uppföljning.

3. Kommunicera

Kommunicera och förankra resultatet från uppföljningen och utvärderingen med berörda aktörer.

Material att använda

Steg 6 Följa upp – att utveckla arbetet

Steg 6 – Följa upp – att utveckla arbetet (pdf)

Checklista

Den kompletta handboken för strategisk kommunal vattenplanering, inklusive bilagor finns på www.richwaters.se

Inspirationsmaterial

Återrapportering till vattenmyndigheterna

Vattenmyndigheterna följer varje år upp hur myndigheter, länsstyrelser och kommuner har arbetat med de åtgärder som de ska göra enligt åtgärdsprogrammet. Detta görs genom en återrapportering, som publiceras på webben.

Resultatet används i det fortsatta vattenförvaltningsarbetet och ligger som grund för samverkan kring vattenarbete i Sverige.

Så går återrapporteringen till

Ta hjälp av VISS

Vatteninformationssystem Sverige, VISS, är en databas och karttjänst som innehåller information om svenska sjöar och vattendrag. Här finns också information om grundvatten och kustvatten.

VISS är ett viktigt verktyg för alla som dagligen arbetar med vattenfrågor, men informationen är tillgänglig för alla.

Här finns samtliga filmer från Vattenmyndigheterna om hur du använder VISS

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.