Handbok

Handboken är ett verktyg för kommuner som vill komma igång med eller utveckla sitt vattenarbete mot ett mer integrerat och sammanhållet arbetssätt för kommunens olika ansvar och roller. Handboken ger förslag på en stegvis arbetsmodell som baserar sig på kommunala erfarenheter. Arbetsmodellen beskrivs ur ett processperspektiv med exempel på vad som är viktigt att tänka på i arbetets olika faser.

Arbetssätt och inriktning behöver anpassas till varje kommuns förutsättningar och handboken är tänkt som inspiration för att skapa en egen modell i den skala som passar den enskilda kommunen. Handboken kan också användas som stöd, till exempel om ni ska ta fram en vattenplan.

Hela handboken tillsammans med alla bilagor finns publicerade på LIFE IP Rich Waters webbplats.

Så kan du använda argument och motivera dina kollegor och politiker.
Så kan du fastställa ansvar i samarbetsformer som håller över tid.
Så skapar du en gemensam bild kring förutsättningar och behov.
Så kan du använda olika argument och verktyg för att prioritera mellan frågor.
Så kan du tänka kring genomförande av olika åtgärder.
Så kan du använda uppföljning och utvärdering som verktyg för att bli ännu bättre.