Kommunala vattendokument

Många kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt har tagit fram vattendokument som är styrande och/eller stödjande för hur vattenarbetet ska bedrivas i kommunen.

Inom projektet LIFE IP Rich Waters har vi sammanställt vilka kommuner inom Norra Östersjöns vattendistrikt som tagit fram vilka typer av dokument.

Sammanställning över kommunala vattendokument i Norra Östersjöns vattendistrikt

Vi har också gjort en kartläggning över likheter och skillnader mellan vattendokumenten. Är du intresserad av att ta del av dokumenten? I dagsläget har vi inte möjlighet att erbjuda tillgänglighetsanpassade versioner av dem på hemsidan, så kontakta gärna projektledningen för LIFE IP Rich Waters för att ta del av resultatet.