Utbilda för ökad kunskap om vattenfrågor

Ibland är det svårt att veta var man ska börja någonstans, och då kan utbildning kring olika vattenfrågor vara en bra start för att höja kunskapen och samtidigt öka förutsättningarna för fortsatta diskussioner.

Trots att vattenfrågorna fått allt mer plats i media, inom politiken och i vardagliga samtal så menar kommuner att det finns fortsatt behov att öka kunskap om vattenfrågorna internt. Här är några exempel på utbildningsinsatser:

  • Bjuda in förtroendevalda och chefer till utbildningstillfälle eller inspirationsdagar. Passa på att prata om vinster med vattenarbetet, om kostnaderna med att inte ta hänsyn till vatten i beslut eller vardagligt arbete, om risker med ett undermåligt planeringsunderlag och visa goda exempel från kommuner som har lyckats. Det finns utbildningsmaterial att beställa, bland annat från Mälarens vattenvårdsförbund. Rich Waters erbjuder också både utbildningsinsatser och inspirationsföredrag.
  • Sammanställ fakta anpassat till målgruppen och följ upp med informationsträffar för att skapa forum där förvaltningar kan träffas och utbyta kunskap.
  • Anordna studiebesök till något lyckat projekt inom kommunen eller en studieresa utanför kommunen. Bjud in brett på kommunen – försök få med förtroendevalda.
  • Bjud in någon som kan inspirera för att komma igång med arbetet. Kanske finns det någon inom kommunen som brinner särskilt för vattenfrågor? Kanske kan en annan kommun medverka och dela erfarenheter?
  • Bjud in dig själv till andra enheters och avdelningars möten för att prata om olika relevanta vattenfrågor.
  • Gör en informationskampanj! Var är mest lämpligt att tvätta sin bil? Hur påverkar bekämpningsmedel i trädgården våra vatten? Hur väljer man miljömässigt bättre alternativ till att bottenmåla sin båt? Genomför gärna kampanjer samtidigt eller tillsammans med andra aktörer för att växla upp kommunens insats. Det finns flera exempel på www.vattenplanering.se
  • Använd grundskolor, gymnasieskolor universitet och högskolor för att erbjuda möjlighet till temadagar, eller att skriva examensarbeten för kommunen.
  • Skapa medborgarstöd och medborgardialog om vattenfrågans betydelse för kommunens invånare. Hitta något som engagerar invånarna och driv på utveckling av vattenarbetet från den utgångspunkten. Det går också att skapa medborgarstöd för vattenarbetet genom att använda sociala medier.
  • Genom att göra värderingsstudier kan kommunen undersöka hur mycket invånare är villiga att betala för bra vatten. Exempel finns från både Stockholms stad och Göteborgs stad.