Redogörelse för tillgänglighet

Länsstyrelsen Stockholms län står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskriver vi hur vattenplanering.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från vattenplanering.se i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss genom att fylla i följande formulär:

Formulär för att lämna synpunkter på webbplatsen vattenplanering.se

Du kan också kontakta oss genom e-post eller telefon:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Om Web Content Accessibility Guidelines version 2.1

Detta innehåll är inte tillgängligt

  • Webben innehåller kod som inte följer webbplatsstandarder och som inte validerar. Riktlinje WCAG 4.1.1.
  • Webben erbjuder inte möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll. Riktlinje WCAG 2.4.1.
  • Webbens navigationsmeny går inte att nå med endast hjälp av tangentbord i platta och mobil. Riktlinje WCAG 2.1.1.
  • Några av de pdf:er och powerpointpresentationer som finns publicerade på webbplatsen är inte tillgänglighetsanpassade.
  • Några av de videor som vi länkar till via webbplatsen är inte syntolkade och några av dem saknar textning.

Så har vi testat webbplatsen

  • Vi har gjort en självskattning (intern testning) av vattenplanering.se.
  • Senaste bedömningen gjordes den 26 juli 2022.
  • Webbplatsen publicerades den 17 december 2019.
  • Redogörelsen uppdaterades senast den 26 juli 2022.