Mer stöd

Under projekttiden 2017-2024 erbjuder LIFE IP Rich Waters stöd till kommuner i vattenplaneringsarbetet. Är du i behov av stöd? Hör av dig via e-post, så kontaktar vi dig!

Vem kan söka stöd?

I första hand kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt, i andra hand övriga kommuner, intresseorganisationer, vattenvårdsförbund, vattenråd eller andra som arbetar med vattenplaneringsfrågor både praktiskt och strategiskt.

Vilket stöd kan du få?

Ni kanske behöver nya ögon på en projektplanering, hjälp med organisatoriska frågor eller argument för att utveckla vattenarbetet?

Ni söker kanske kontakt med andra kommuner som är i liknande situation eller är intresserade av projektpartners?

Vi hjälper er efter bästa förmåga med stort och smått!

 • Genomgång av och diskussioner om arbetsmodell för strategisk vattenplanering.
 • Projektplanering.
 • Processkartläggning.
 • Workshopledning – planering eller att hålla i workshops.
 • Projektutveckling.
 • Förmedling av kontakter med andra kommuner.

Ingen kostnad

Vi tar ingen kostnad för stödet. Kostnader för personal och för eventuella resor och liknande bekostar Rich Waters-projektet.

Hör av dig!

Svara på dessa frågor och skicka dem via mejl till projektledare Asta Gulijeva, Länsstyrelsen Stockholm: asta.gulijeva@lansstyrelsen.se

 • Vad ska du genomföra?
 • Vad vill du uppnå?
 • Vem eller vilka ska genomföra arbetet?
 • När ska det genomföras?
 • Vad behöver du hjälp med från LIFE IP Rich Waters?