Strategisk kommunal vattenplanering

Strategisk vattenplanering

När du tänker på vattenarbetet i din kommun – ser du en tydlig målsättning med  ert vattenarbete? Har ni en effektiv organisation? Strategisk vattenplanering handlar om att balansera olika intressen och krav, och om att få planeringen att fungera nu och på längre sikt. Det handlar om att skapa ett sammanhållet arbetssätt för kommunens vattenfrågor och beslutsunderlag för skydd, utveckling och nyttjande kommunens vatten nu och i framtiden. En effektivare styrning mot ett gemensamt mål.

Kommunen har många roller

Landets kommuner har många roller när det gäller vattenfrågor. Det handlar bland annat om att vara tillsyns- och tillståndsmyndighet, samhällsplanerare, VA-huvudman, dricksvattenproducent, markägare och verksamhetsutövare. Dessa många roller och ett brett ansvar innebär utmaningar men också stora möjligheter i vattenarbetet.

Handbok som hjälp i arbetet

Som ett stöd i den strategiska vattenplaneringen har en handbok tagits fram inom LIFE IP Rich Waters. Handboken är ett verktyg för kommuner som vill komma igång med eller utveckla sitt vattenarbete mot ett mer integrerat och sammanhållet arbetssätt för kommunens olika ansvar och roller. Handboken ger förslag på en stegvis arbetsmodell som baserar sig på kommunala erfarenheter.

Arbetsmodellen är indelad i sex steg och du kan använda både utvalda delar eller hela processen. Handboken ska vara ett stöd att strukturera ett komplext arbete. Ta hjälp av den du med!

Lär dig mer om handbokens sex steg

Handboken är indelad i följande steg:
motivera, organisera, kartlägga, prioritera,
genomföra och följa upp.

Aktuellt

Tips! Digitala åtgärdsunderlag för vatten

De fem vattenmyndigheterna har tagit fram digitala åtgärdsunderlag i form av ett antal Story Maps med samlingsnamnet ”Åtgärder för bättre vatten”. De knyter ihop vattenmyndigheternas åtgärdsprogram med miljökvalitetsnormerna och databasen VISS. Underlagen är indelade efter verksamhetsområden och utgår från avrinningsområde.

En siluett av en stad med äldre hus vid vatten.

Stort intresse för kommunal vattenplanering och det nya åtgärdsprogrammet

Den 16 februari samlades ett 80-tal deltagare från kommuner och länsstyrelser för ett webbinarium om strategisk kommunal vattenplanering och åtgärdsprogrammet för vatten. Under en förmiddag delade Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Stockholm och Enköpings kommun med sig av sina erfarenheter, tankar och

En man med blå täckjacka står utomhus.

Lärdomar från arbete med att ta fram en dagvattenplan

Under 2019 till 2022 har Enköpings kommun arbetat med att ta fram en dagvattenplan. Arbetet med att ta fram en dagvattenplan har inneburit starten på ett långsiktigt och strukturerat arbete för en hållbar dagvattenhantering i kommunen. Nu har Johan Axner,

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.