Strategisk kommunal vattenplanering

Strategisk vattenplanering

När du tänker på vattenarbetet i din kommun – ser du en tydlig målsättning med  ert vattenarbete? Har ni en effektiv organisation? Strategisk vattenplanering handlar om att balansera olika intressen och krav, och om att få planeringen att fungera nu och på längre sikt. Det handlar om att skapa ett sammanhållet arbetssätt för kommunens vattenfrågor och beslutsunderlag för skydd, utveckling och nyttjande kommunens vatten nu och i framtiden. En effektivare styrning mot ett gemensamt mål.

Kommunen har många roller

Landets kommuner har många roller när det gäller vattenfrågor. Det handlar bland annat om att vara tillsyns- och tillståndsmyndighet, samhällsplanerare, VA-huvudman, dricksvattenproducent, markägare och verksamhetsutövare. Dessa många roller och ett brett ansvar innebär utmaningar men också stora möjligheter i vattenarbetet.

Handbok som hjälp i arbetet

Som ett stöd i den strategiska vattenplaneringen har en handbok tagits fram inom LIFE IP Rich Waters. Handboken är ett verktyg för kommuner som vill komma igång med eller utveckla sitt vattenarbete mot ett mer integrerat och sammanhållet arbetssätt för kommunens olika ansvar och roller. Handboken ger förslag på en stegvis arbetsmodell som baserar sig på kommunala erfarenheter.

Arbetsmodellen är indelad i sex steg och du kan använda både utvalda delar eller hela processen. Handboken ska vara ett stöd att strukturera ett komplext arbete. Ta hjälp av den du med!

Lär dig mer om handbokens sex steg

Handboken är indelad i följande steg:
motivera, organisera, kartlägga, prioritera,
genomföra och följa upp.

Aktuellt

En kvinna står framför en sjö där en vit båt skymtar i bakgrunden.

Flera positiva resultat efter aluminiumfällningen i Norrviken

Sjön Norrviken i Sollentuna och Upplands Väsby kommuner har under flera årtionden varit övergödd. För att råda bot på övergödningen har kommunerna tillsammans, inom ramen för Rich Waters, genomfört en aluminiumfällning av fosfor i sjöns sediment. Behandlingen har hittills varit

En sjö där vattenytan är spegelblank.

Här är de nya åtgärderna och planerna för vatten!

Färre miljögifter, mindre övergödning och en bättre tillgång till dricksvatten. Det ska Norra Östersjöns nya förvaltningsplan och åtgärdsprogram för vatten 2022-2027 leda till. Nu finns ett nytt åtgärdsprogram för vatten beslutat i Norra Östersjön. Det sträcker sig fram till 2027

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.