Genomföra

När prioriteringen bland insatserna är gjord, är det tid att genomföra dem. Detta kan ofta vara en utmaning, som kan förenklas genom ett gediget förarbete.

Åtgärder kan delas upp i administrativa, förberedande och fysiska åtgärder.

Administrativa åtgärder är framtagande av till exempel planer och program för vatten. Vattendokumenten kan vara styrande dokument för hur kommunen ska arbeta med vattenfrågorna. De innehåller beskrivningar om målsättningar, ansvarsfördelning och olika typer av åtgärder som krävs för att nå målen samt underlättar uppföljning och utvärdering av arbetet.

Förberedande åtgärder fokuserar mer på framtagande av underlag. Kunskapsunderlag behövs för att skapa en god bild över tillståndet i miljön och analysera vilka utmaningar kommunen står inför.

Fysiska åtgärder syftar på ”spaden i backen”- åtgärder så som att anlägga en våtmark, riva ett vandringshinder eller bygga en dagvattendamm. Det är viktigt med en god projektplanering, särskilt om flera aktörer ingår i projektet. Glöm inte heller att dokumentera och följa upp arbetet för att utveckla arbetssättet. 

Tre viktiga punkter

1. Dokumentera

Arbetet med genomförandet är en process i sig. Dokumentera för att utveckla arbetssätt och för att främja erfarenhetsutbyte.

2. Samordning

Säkerställ genomförande och finansiering genom planering och samordning internt, och samverkan och samarbete externt.

3. Förankra

Kommunicera och förankra resultatet för samsyn i genomförande.

Material att använda

Steg 5 Genomföra – att planera och genomföra åtgärder

Steg 5 – Genomföra – att planera och genomföra åtgärder (pdf)

Checklista

Ta fram en vattenplan

Förslag till disposition av en lokal åtgärdsplan

Den kompletta handboken för strategisk kommunal vattenplanering, inklusive bilagor finns på www.richwaters.se

Inspirationsmaterial

Följ med på digitala studiebesök!

Nu har du chansen att följa med på digitala studiebesök till tre av LIFE IP Rich Waters delprojekt: Julmyra Horse Center, vattenparken i Uppsala och faunapassagen vid Turbinbron i Västerås.

En gädda i ett mörkt vatten.

Konstgjort rev i Riddarfjärden

Miljöförvaltningen på Stockholms stad arbetar fram ett program för Riddarfjärden och Ulvsundasjön. Staden skissar på ett helt nytt grepp – ett konstgjort rev som med hjälp av fler rovfiskar ska ge ett klarare och renare vatten.
Om det konstgjorda revet

En man står och tittar ut över en odling av salix.

Här växer salixen!

I juni 2019 planterade Älvkarleby kommun och företaget Bioremed 25 000 salixsticklingar på den gamla deponin Dragmossen. Salixplanteringen ska bidra till att rena marken och förhindra att miljögifter läcker ut i diken och bäckar. Nu, drygt ett år senare, har odlingen vuxit till sig ordentligt.
Om projektet på LIFE IP Rich Waters webbplats

Ett klart blått vatten.

Nu renas Sicklasjön

Nacka kommun renar Sicklasjön i syfte att få en god ekologisk status i sjön. Aluminiumklorid läggs ut i vattnet för att sänka sjöns fosforhalt.
Om projektet med Sicklasjön

Två svarta vattenbufflar i en hage.

Naturvårdande vattenbufflar

I Fysingens naturreservat finns de två vattenbufflarna Maud och Ellen. De ska för Länsstyrelsens räkning beta i vattnet och på land för att gynna den biologiska mångfalden.
Vattenbufflar främjar biologisk mångfald

Ett stilla vattendrag med sandbankar och träd vid sidan.

Nytt verktyg för att skapa fler våtmarker

Nu ska det bli enklare att prata våtmark! Länsstyrelserna har gemensamt lanserat ett webbaserat verktyg som gör det möjligt att sammanställa geografisk information på en plats där en våtmark kan anläggas eller restaureras.
Länsstyrelsens våtmarksverktyg

En skidåkare i ett moln av snö.

SMHI: goda exempel på klimatanpassning

För att ge inspiration och sprida erfarenheter har SMHI tagit fram flera exempel på olika typer av arbete med klimatanpassning. Läs bland annat om skidanläggningar som lagrar snö med hjälp av sågspån under lågsäsongen.
Exempel på klimatanpassningar

Ett trähus med en träbro där det rör sig flera människor.

Kristiansstads vattenrike

I vattenriket i Kristiansstad arbetar man med att bevara och utveckla landskapet så att det blir bra för både natur och människa.
Ett modellområde för hållbar utveckling

En hage med en massa kor vid en sjö med vass runt om.

Oset och Rynningeviken

I Örebro har man gjort en stor restaurering av landskapet kring Rynningeviken, till glädje för både växter, djur och människor.
Attraktivt utflyktsmål som välkomnar alla

Klippor vid havet med klarblå himmel.

Goda exempel från Västervik

Västerviks kommun har under många år arbetat för att förbättra miljösituationen i kommunen genom samverkan i olika vattenmiljöprojekt. 
Tema Vatten i Västervik

Ett grönt träd inuti en trasig glaskula, med gröna blad runtom.

Grön och hälsosam stad

I projektet BiodiverCity utvecklades produkter, tjänster och processer som främjar och ökar stadens biologiska mångfald med visionen om en grönare, mer attraktiv och hälsosam stad.
BiodiverCity

En orange grävskopa på en sandstrand med vatten i bakgrunden.

Multidamm ger klarare vatten

Vid Ernebergsfältet i Gamleby i Västerviks kommun håller det på att byggas en så kallad multidamm, med flera olika användningsområden. Dammen ska bland annat hindra översvämning vid skyfall.
Se SVT:s inslag om projektet

En bänk i trä vid en strand i en park.

Hemmesta sjöäng

Genom ett nära samarbetsprojekt skapade flera aktörer tillsammans Hemmesta sjöäng, en våtmark och ett rekreationsområde.
Om projektet Hemmesta sjöäng

Logotypen för LEVA-projektet, med ett vattendrag, grönt gräs och blå himmel i bakgrunden.

LEVA för vatten

20 pilotområden i Sverige får närmare 37 miljoner i bidrag för att under 2018-2020 utveckla nya arbetsformer för vattenvården.
Pilotområden med åtgärdssamordnare

En slingrande bäck med stenar och ett träd.

Metod för variant av lokalt åtgärdsprogram

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en publikation om hur man genom planering med metoden Blå-Gul-Grön Målklassning kan bevara och utveckla naturvärden i särskilt värdefulla sjöar och vattendrag och deras tillrinningsområdet.
Ladda hem publikationen från Hav

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.