Genomföra

När kommunen prioriterat bland insatserna är det tid att genomföra dem. Det kan vara olika svårt att gå från ord till handling, men gott förarbete ger bättre förutsättningar att lyckas.

Vi delar in åtgärderna i tre kategorier: administrativa, förberedande och fysiska åtgärder. Exempel följer nedan.

Tre viktiga punkter

1. Dokumentera

Arbetet med genomförandet är en process i sig. Dokumentera för att utveckla arbetssätt och för att främja erfarenhetsutbyte.

2. Samordning

Säkerställ genomförande och finansiering genom planering och samordning internt, och samverkan och samarbete externt.

3. Förankra

Kommunicera och förankra resultatet med berörda internt och externt.

Material att använda

Steg 5 Genomföra – att planera och genomföra åtgärder

Checklista

Kunskapsunderlag för vattenplanering

Prioriteringsmatris – metodexempel

Riskanalys– metodexempel

Vattendokument – en orientering

Förslag till disposition för vattenplan

Ta fram en vattenplan

Förslag till disposition av en lokal åtgärdsplan

Processkartläggning – metodexempel

Exempel på samhällsekonomiska analysmetoder

Projektdirektiv – mall

Projektplan – mall

Förstudie om vattenplan – projektbeskrivning

Den kompletta handboken för strategisk kommunal vattenplanering, inklusive bilagor finns på www.richwaters.se

Inspirationsmaterial

Följ med på digitala studiebesök!

Nu har du chansen att följa med på digitala studiebesök till tre av LIFE IP Rich Waters delprojekt: Julmyra Horse Center, vattenparken i Uppsala och faunapassagen vid Turbinbron i Västerås.

Goda exempel på åtgärder i lantbruket

På Brunnby gård har Västerås stad, inom ramen för LIFE IP Rich Waters, anlagt en demonstrationsslinga med informationsskyltar om åtgärder för att både behålla näringen på åkern, förbättra skörden och minimera läckaget till vattnet. I en kort film får vi följa med Susanna Hansen, Västerås stad, och lantbrukaren Roberth Kihlin längs slingan.
Se filmen ”Behåll näringen på marken”

Dialog med markägare och boende

Gisslarbo har lång industrihistoria, där ån har spelat en viktig roll för kraftproduktion till verksamheter. Under 2019-2020 revs två äldre dammar i Gisslarboån för att skapa fria vandringsvägar för fisk. I en kort film intervjuas markägare, närboende och andra som berörts av de åtgärder som gjorts.
Fritt fram i Gisslarboån

En gädda i ett mörkt vatten.

Konstgjort rev i Riddarfjärden

Miljöförvaltningen på Stockholms stad arbetar fram ett program för Riddarfjärden och Ulvsundasjön. Staden skissar på ett helt nytt grepp – ett konstgjort rev som med hjälp av fler rovfiskar ska ge ett klarare och renare vatten.
Om det konstgjorda revet

En man står och tittar ut över en odling av salix.

Här växer salixen!

Älvkarleby kommun och företaget Bioremed testar och utvärderar salixplantering som metod för att rena marken och förhindra att miljögifter läcker ut i diken och bäckar.
Om projektet på LIFE IP Rich Waters webbplats

Nya regnbäddar i Nacka

Dagvatten från vägar innehåller föroreningar som ofta hamnar i närliggande vattendrag. Med hjälp av en ny typ av regnbädd vill Nacka kommun fördröja och rena dagvattnet. Foto: Nacka kommun
70 regnbäddar planeras

Två svarta vattenbufflar i en hage.

Naturvårdande vattenbufflar

I Fysingens naturreservat finns de två vattenbufflarna Maud och Ellen. De ska för Länsstyrelsens räkning beta i vattnet och på land för att gynna den biologiska mångfalden.
Vattenbufflar främjar biologisk mångfald

Ett stilla vattendrag med sandbankar och träd vid sidan.

Lättare att prata våtmark

Länsstyrelserna har gemensamt skapat ett webbaserat verktyg som gör det möjligt att sammanställa geografisk information på en plats där en våtmark kan anläggas eller restaureras.
Länsstyrelsens våtmarksverktyg

En skidåkare i ett moln av snö.

SMHI: goda exempel på klimatanpassning

För att ge inspiration och sprida erfarenheter har SMHI tagit fram flera exempel på olika typer av arbete med klimatanpassning. Läs bland annat om skidanläggningar som lagrar snö med hjälp av sågspån under lågsäsongen.
Exempel på klimatanpassningar

Ett trähus med en träbro där det rör sig flera människor.

Kristiansstads vattenrike

I vattenriket i Kristiansstad arbetar man med att bevara och utveckla landskapet så att det blir bra för både natur och människa.
Ett modellområde för hållbar utveckling

En hage med en massa kor vid en sjö med vass runt om.

Oset och Rynningeviken

I Örebro har man gjort en stor restaurering av landskapet kring Rynningeviken, till glädje för både växter, djur och människor.
Attraktivt utflyktsmål som välkomnar alla

Klippor vid havet med klarblå himmel.

Goda exempel från Västervik

Västerviks kommun har under många år arbetat för att förbättra miljösituationen i kommunen genom samverkan i olika vattenmiljöprojekt. . Västervik är även en medlem av Kalmarsundskommissionen, som arbetar med att ta fram kommunala handlingsplaner för god vattenstatus och genomföra åtgärder. 
Tema Vatten i Västervik

Om Kalmarsundskommissionen

Ett grönt träd inuti en trasig glaskula, med gröna blad runtom.

Grön och hälsosam stad

I projektet BiodiverCity utvecklades produkter, tjänster och processer som främjar och ökar stadens biologiska mångfald med visionen om en grönare, mer attraktiv och hälsosam stad.
BiodiverCity

En orange grävskopa på en sandstrand med vatten i bakgrunden.

Multidamm ger klarare vatten

Vid Ernebergsfältet i Gamleby i Västerviks kommun håller det på att byggas en så kallad multidamm, med flera olika användningsområden. Dammen ska bland annat hindra översvämning vid skyfall.
Se SVT:s inslag om projektet

En bänk i trä vid en strand i en park.

Hemmesta sjöäng

Genom ett nära samarbetsprojekt skapade flera aktörer tillsammans Hemmesta sjöäng, en våtmark och ett rekreationsområde.
Om projektet Hemmesta sjöäng

Logotypen för LEVA-projektet, med ett vattendrag, grönt gräs och blå himmel i bakgrunden.

LEVA för vatten

20 pilotområden i Sverige får närmare 37 miljoner i bidrag för att under 2018-2020 utveckla nya arbetsformer för vattenvården.
Pilotområden med åtgärdssamordnare

En slingrande bäck med stenar och ett träd.

Metod för variant av lokalt åtgärdsprogram

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en publikation om hur man genom planering med metoden Blå-Gul-Grön Målklassning kan bevara och utveckla naturvärden i särskilt värdefulla sjöar och vattendrag och deras tillrinningsområdet.
Ladda hem publikationen från Hav

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.