Västerås får ny multifunktionell vattenpark

I Johannisberg i Västerås har bygget av en multifunktionell vattenpark påbörjats. Det är den andra av tre liknande vattenparker som anläggs inom ramen för LIFE IP Rich Waters. Vattenparken kommer att täcka en yta av ungefär 15 hektar.

En närbild av en vattenyta med gröna växter.
Fotograf: Lasse Fredriksson

Vattenparken kommer att rena dagvatten från de västra delarna av Västerås – däribland köpcentret Erikslund – innan det rinner ut i Mälaren. Förutom att dammarna fångar upp näringsämnen och miljögifter kommer den nya våtmarken att gynna den biologiska mångfalden i området och erbjuda fina möjligheter till rekreation. I parkområdet kommer man att anlägga gångstigar och en brygga, och placera ut sittmöbler och skyltar som berättar om djurlivet och vattenmiljön.

Schaktarbetena påbörjades i början av oktober. Planen är att parken ska stå färdig innan nästa sommar, även om det kommer dröja ytterligare något år innan växter, djur och insekter etablerat sig ordentligt.

Projektet genomförs av Västerås stad och Mälarenergi. Även Boverket bidrar med finansiering. Multifunktionella vattenparker byggs också i Smedjebacken och Uppsala inom ramen för LIFE IP Rich Waters.

Läs mer om satsningen på den multifunktionella vattenparken på richwaters.se