Tips: Webbutbildning i GIS-stöd för små avlopp

Vid flera tillfällen i år anordnar Länsstyrelsen en webbutbildning riktad till dig som handläggare på kommun eller länsstyrelse som jobbar med tillsyn eller tillsynsvägledning av små avlopp.

Vid flera tillfällen i år anordnar Länsstyrelsen en webbutbildning i GIS-stödet för planering och tillsyn av små avlopp. Utbildningen riktar sig till dig som handläggare på kommun som jobbar med tillsyn av små avlopp och handläggare på Länsstyrelsen som jobbar med tillsynsvägledning av små avlopp.

Datum för utbildningen

  • 13 maj, klockan 10.00-12.00
  • 8 september, klockan 13.00–15.00
  • 16 oktober, klockan 10.00–12.00

Mer information och anmälan

Du hittar mer information och anmälningslänkar i kalendern på Länsstyrelsen Jämtlands webbplats.