Stort intresse för kommunal vattenplanering och det nya åtgärdsprogrammet

Den 16 februari samlades ett 80-tal deltagare från kommuner och länsstyrelser för ett webbinarium om strategisk kommunal vattenplanering och åtgärdsprogrammet för vatten. Under en förmiddag delade Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Stockholm och Enköpings kommun med sig av sina erfarenheter, tankar och tips om vattenarbete. Bakom arrangemanget stod LIFE IP Rich Waters och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Intresset för kommunal vattenplanering är stort.

– Det finns ett stort intresse och ett behov av erfarenhetsutbyte kring dessa frågor. I det nya åtgärdsprogrammet finns en ny åtgärd riktad mot kommunerna och under 2023 ska alla kommuner dessutom ta fram en vattentjänstplan, så frågan om vattenplanering är minst sagt aktuell, säger Asta Gulijeva, Länsstyrelsen i Stockholm och projektledare för arbetet med just vattenplanering inom Rich Waters.

Läs artikel på www.richwaters.se