Så fick vi politiskt stöd för vattenarbetet i kommunen

God politisk förankring är en förutsättning för att lyckas med sitt vattenarbete. Det konstaterar Jenny Herbertsson, Katrineholms kommun, och Johan Axnér, Enköpings kommun.

Både Jenny Herbertsson och Johan Axnér har arbetat långsiktigt med att lyfta vattenfrågorna till en strategisk nivå i sina kommuner. Under ett lunchseminarium, arrangerat av LIFE IP Rich Waters, den 16 juni delade de med sig av sina erfarenheter till ett 50-tal intresserade deltagare.

Jenny Herbertsson, Katrineholms kommun och Johan Axnér, Enköpings kommun.

Läs mer om det digitala samtalet