Nu är datum satta för Vattendagarna 2021

I år blir Vattendagarna av den 13-15 oktober 2021. Arrangörer är Svenska Föreningen för Limnologi tillsammans med Länsstyrelsen i Jämtlands län. Årets tema är biologisk mångfald i vattenmiljön med kopplingar till konnektivitet och klimateffekter.

Utdrag ur inbjudan

”Årets program innehåller allt från utblickar i Europa och nydanande forskning till såväl föreläsningar om vattenhushållning och populationsdynamik som artinteraktioner och främmande arter. Under den avslutande exkursionsdagen kommer vi också att få ta del av erfarenheter från restaurerade vattendrag i Norrland.”

Håll utkik på https://limnologerna.org/ för mer information!

Inbjudan som pdf