Myndigheter presenterar gemensamma satsningar för klimatanpassning

Torr jord på ena sidan och grönt gräs på andra sidan.

Den 26 mars presenterar en rad myndigheter resultat från gemensamma projekt för klimatanpassning. Bland annat har verktyg och vägledningar arbetats fram som syftar till att underlätta för klimatanpassning inom olika områden.

Under halvdagsseminariet kommer arbetsgrupper initierade av nätverket att kort presentera sina resultat från projekt som drevs under förra året. Seminariet vänder sig till myndigheter, kommuner och andra som arbetar med klimatanpassning.

Läs mer och anmäl dig på klimatanpassning.se