Flera positiva resultat efter aluminiumfällningen i Norrviken

Sjön Norrviken i Sollentuna och Upplands Väsby kommuner har under flera årtionden varit övergödd. För att råda bot på övergödningen har kommunerna tillsammans, inom ramen för Rich Waters, genomfört en aluminiumfällning av fosfor i sjöns sediment. Behandlingen har hittills varit lyckad och kommunerna har nu sammanfattat sitt arbete i en slutrapport.

– Vi tror att våra lärdomar och resultat kan vara viktig kunskap för andra som behöver hantera en sjö eller kustvatten som är drabbat av just internbelastning, säger Towe Holmborn, vattensamordnare i Sollentuna kommun.

Läs mer på www.richwaters.se