Filmtips: Fritt fram i Gisslarboån!

Gisslarbo har en flera hundra år lång industrihistoria, där ån har spelat en viktig roll för kraftproduktion till verksamheter. Under 2019-2020 revs två äldre dammar i Gisslarboån för att skapa fria vandringsvägar för fisk. I en kort film följs projektet och markägare, närboende och andra som berörts av åtgärderna intervjuas.