En tydligare ”blå tråd” vid välbesökt webbinarium

Den 28 april arrangerade LIFE IP Rich Waters ett webbinarium där de över 170 medverkande fick veta mer om hur myndigheter och kommuner arbetar med miljökvalitetsnormer i fysisk planering.

– Målet med vårt webbinarium var att tydliggöra den blå tråden i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram – att det syftar till att beskriva vilket ansvar olika aktörer har för att se till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Vi ville också  ge exempel på hur olika åtgärdsaktörer i den blå tråden arbetar praktiskt med åtgärderna i åtgärdsprogrammet, säger Jenny Enberg, projektledare, Länsstyrelsen Stockholm.

Minnesanteckningar från webinariet om miljökvalitetsnormer för vatten i fysisk planering

Boverket vill forma referensgrupp

Responsen från deltagarna var positiv och flera lyfte just att den blå tråden blev tydligare. Något annat som uppskattade var att Anders Rimne från Boverket var med och uppmanade kommuner att ta kontakt med Boverket så att de ska kunna forma en bra referensgrupp i det kommande vägledningsarbetet om miljökvalitetsnormer för vatten under 2020.

– En annan återkoppling som vi fick var en önskan om ett seminarium om tillsyn vilket vi inom Rich Waters gärna arrangerar. Flera åtgärder i åtgärdsprogrammet handlar om just tillsyn. Vi fick bra inspel till vad ett sådant seminarium skulle kunna innehålla för typer av frågor, så vi återkommer om det, säger Jenny Enberg. 

Några röster om webbinariet:

Bra blandning av stort och smått

Bra mix av talare som tillsammans belyste nuläget

Ni har verkligen öppnat upp för fler fortsatta diskussioner och seminarier

Kommande webbinarier

Viktoria Vingmarker arbetar som klimatanpassare på Länsstyrelsen i Västmanlands län och som projektutvecklare i LIFE IP Rich Waters och Mälarens vattenvårdsförbund/MER. Den 19 maj håller hon i ett webbinarium om klimatet och vattnet.
Läs mer om webbinariet Klimatet och vattnet

Den 4 juni arrangerar LIFE IP Rich Waters, genom Länsstyrelsen i Stockholm och Västmanland och SLU, ett webbinarium där du får exempel på synergieffekter mellan klimatanpassning, vattenplanering och hållbart nyttjande av ekosystemtjänster.
Läs mer om webbinariet Vattenplaneringens avgörande roll för att säkra framtida ekosystemtjänster