Digitalt samtal: Hydromorfologi – ett hårt arbete

Den 9 december bjuder LIFE IP Rich Waters in till ytterligare ett digitalt samtal. Den här gången handlar det om hydromorfologi.

Vid det digitala samtalet kommer Juha Salonsaari, enhetschef på miljöförvaltningen Stockholm stad, och Jenny Enberg, Länsstyrelsen Stockholm och LIFE IP Rich Waters, att samtala om att hantera hårdgjorda ytor i urbana miljöer och hydromorfologi på kusten i arbetet för att skapa god vattenkvalitet. Vi får höra hur Stockholms stad tacklar dessa frågor.

Samtalet äger rum den 9 december mellan 12.00 och 13.00 och du anmäler dig på richwaters.se