Digitalt samtal bjöd på praktiska lärdomar om kommunsamverkan för bättre vatten

Oxunda vattensamverkan och Edsviken vattensamverkan är två samverkansgrupper som samlar kommuner inom två avrinningsområden i norra Stockholmsområdet för att tillsammans arbeta för en bättre vattenkvalitet. Tack vare ett framgångsrikt samarbete är kommunerna överens kring vilka vattenfrågor som är mest prioriterade och både politiker och tjänstepersoner har ett starkt engagemang och arbetar i samma riktning. Den 24 januari gästades LIFE IP Rich Waters av Jonas Riedel och Towe Holmborn i ett digitalt samtal om hur en kommunal samverkan kan fungera och vilka framgångsfaktorer de ser i att jobba tillsammans.

Jonas Riedel är kommunalråd i Sollentuna, ordförande i klimatnämnden, ordförande i både Oxunda och Edsviken vattensamverkan.

Towe Holmborn är vattensamordnare i Sollentuna kommun, ansvarig samordnare för Edsviken vattensamverkan och tills nyligen även för Oxunda vattensamverkan.

Läs en artikel om det digitala samtalet på www.richwaters.se

Jonas Riedel och Towe Holmborn