Kommuner med vattenplan eller blåplan

Här listar vi de kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt som har tagit fram en vattenplan, blåplan eller liknande övergripande vattendokument. Kommunerna är listade i bokstavsordning efter län. Årtal innebär det året dokumentet antogs eller publicerade. Uppgifterna är baserade på den sammanställning som utfördes under hösten 2021 som en del av projektet LIFE IP Rich Waters. […]

Vattendokument i Norra Östersjöns vattendistrikt

Här listar vi de kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt som har olika typer av vattendokument (per november 2021). Är du intresserad av att få hela sammanställningen skickad till dig? Hör av dig till projektledningen för LIFE IP Rich Waters: richwaters.vastmanland@lansstyrelsen.se Vattenplan eller blåplan Lista över de kommuner som har en vattenplan eller en blåplan Dagvattendokument […]

Kommuner med dagvattendokument

Här har vi samlat information om de dokument om dagvatten som är framtagna inom Norra Östersjöns vattendistrikt. Kommunerna är listade i bokstavsordning efter län. Årtal i tabellen innebär det året dokumentet antogs eller publicerades. Uppgifterna är baserade på den sammanställning som utfördes under hösten 2021. Är du intresserad av att ta del av dokumenten? I […]

Kommuner med VA-dokument

Här har vi sammanställt de kommuner inom Norra Östersjöns vattendistrikt som tagit fram kommunala dokument om VA, som VA-plan, VA-policy eller VA-översikt. Kommunerna är listade i bokstavsordning efter län. Årtal i tabellen innebär det året dokumentet antogs eller publicerades. Uppgifterna är baserade på den sammanställning som utfördes av Länsstyrelsen Stockholm under hösten 2021. Vill ni […]

Kommunala vattendokument

Många kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt har tagit fram vattendokument som är styrande och/eller stödjande för hur vattenarbetet ska bedrivas i kommunen. Inom projektet LIFE IP Rich Waters har vi sammanställt vilka kommuner inom Norra Östersjöns vattendistrikt som tagit fram vilka typer av dokument. Sammanställning över kommunala vattendokument i Norra Östersjöns vattendistrikt Vi har också […]