Boverket ger vägledning kring vatten i fysisk planering

TIPS: Besök Boverkets kunskapsbank och ta del av deras stöd!

Boverket har uppdaterat och publicerat en ny vägledning om hur planläggning bör ske med hänsyn till mellankommunala och regionala förhållanden.

TIPS: Besök Boverkets kunskapsbank och ta del av deras stöd!

Vägledning om mellankommunal samordning

Vattenförsörjning i översiktsplanering

Vattenförsörjning vid detaljplanering