Aspen tillbaka tack vare faunapassage

Inom LIFE IP Rich Waters har flera faunapassager byggts, med syftet att skapa fria vandringsvägar för fisk. Tack vare den nya faunapassagen vid Turbinbron i Västerås har aspen nu hittat tillbaka till Svartån. Under bara några veckor i april hade över 60 aspar vandrat förbi fiskkameran. I höst är det dags för nästa etapp i projektet. Då inleder Västerås stad arbetet med att bygga en faunapassage förbi Falkenbergska kvarnen, en dryg kilometer uppströms.

Nyhetsartikel på www.richwaters.se

Missa inte: digitalt studiebesök till faunapassagen och två andra delprojekt inom Rich Waters