Tips: sök stöd för kommunal planering av vattenbruk

Jordbruksverket erbjuder dig som arbetar inom kommuner, regionförbund och regioner ett projektstöd för att kunna identifiera och kartlägga lämpliga men också olämpliga områden för vattenbruk.

Jordbruksverket erbjuder dig som arbetar inom kommuner, regionförbund och regioner ett projektstöd för att kunna identifiera och kartlägga lämpliga men också olämpliga områden för vattenbruk.

Projektstödet finansieras av Europeiska Havs- och Fiskerifonden, men det är Jordbruksverket som ansvarar för stödet och handlägger din ansökan. Om du har frågor om stödet, vänd dig direkt till Jordbruksverket.

Här hittar du information om vad som gäller och hur du gör din ansökan