Vattenmyndigheterna föreslår ny åtgärd om vattenplanering

Liksom det finns en grönplan i de flesta kommuner, kan vattnet nu få en ”blå plan”. Detta föreslår vattenmyndigheterna i sitt nya förslag på åtgärdsprogram.

Nu föreslås länsstyrelser och kommuner få ett större och tydligare ansvar för vattenplaneringen. I det nya förslaget till åtgärdsprogram för vattenförvaltningen 2021-2027 finns en åtgärd riktad till kommunerna om att skapa en sammanhållen vattenplanering. Förslaget är ute på samråd till 30 april.

Liksom det finns en grönplan i de flesta kommuner, kan vattnet nu få en ”blå plan”. Med det här tankesättet blir det lättare att sätta in rätt åtgärd på rätt plats, och i förlängningen spara pengar, menar vattenmyndigheterna.

Det handlar om att länsstyrelser och kommuner tillsammans ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även om det passerar läns- och kommungränser. Vattenmyndigheterna rekommenderar också att myndigheterna gör upp en plan för hur de ska samverka med varandra. Anledningen är att det som händer uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms. Det bör därför finnas en helhetssyn.

Läs nyhetsartikel på vattenmyndigheterna.se

Ta hjälp av vattenplanering.se!

Nu föreslås länsstyrelser och kommuner få ett större och tydligare ansvar för vattenplaneringen. Liksom det finns en grönplan i de flesta kommuner, kan vattnet nu få en ”blå plan”.

Stöd i arbetet med vattenplanering hittar du här på www.vattenplanering.se.

– Här finns Handbok för strategisk kommunal vattenplanering publicerad och den är framtagen som ett stöd i förvaltningsövergripande arbete, för att strukturera, genomföra och följa upp vattenarbetet. Modellen kan användas för att utveckla vattenplanering för hela kommunen men kan också användas för att ta fram vattendokument, som till exempel blåplaner, säger Jenny Enberg, projektledare på Länsstyrelsen Stockholm och temasamordnare för vattenplanering inom LIFE IP Rich Waters.