Utvärdering visar på sociala och ekonomiska nyttor med vattenvårdande projekt

Åtgärder för bättre vattenmiljö kan även ge positiva effekter inom en rad andra områden, som sysselsättning, rekreation och hälsa. Det visar en ny utvärdering som har gjorts inom LIFE IP Rich Waters.

Det arbete som sker inom LIFE IP Rich Waters syftar till att förbättra miljön i de vatten som rinner ut i och påverkar Mälaren och norra Östersjön. Men enligt utvärderingen har det arbete som hittills gjorts inom projektet även lett till positiva effekter när det gäller både sociala och ekonomiska aspekter.

– Det här ger oss fler argument för att satsa på vattenåtgärder, även om de ibland kan uppfattas som väldigt dyra. Förutom bättre vattenmiljö får vi också många andra positiva effekter ”på köpet”, säger Lova Lind, ansvarig för resultatuppföljning inom LIFE IP Rich Waters.

Läs hela nyhetsartikeln och rapporten på www.richwaters.se

Ett vattendrag med en brygga i trä där flera personer befinner sig.
Vattenparken i Uppsala är ett av delprojekten som utvärderats när det gäller sociala och ekonomiska effekter.