Uppstart – för dig som vill komma igång med strategisk kommunal vattenplanering

Handbok för strategisk kommunal vattenplanering lanserades 2018 och har redan använts av många kommuner. Nu har handboken reviderats och bilagorna uppdaterats, till exempel med hänsyn till dricksvattendirektivet och de nya kraven på vattentjänstplan. Till den reviderade handboken finns nu också en särskild publikation, Uppstart – att komma igång med strategisk kommunal vattenplanering, som riktar sig till små kommuner.

Du hittar handboken och den nya publikationen Uppstart på www.richwaters.se!