Tips och råd om att fram en vattentjänstplan

Den 1 januari 2024 ska alla kommuner ha en vattentjänstplan. Tiden har varit knapp från det att lagen om allmänna vattentjänster kompletterades med detta krav och intresset var stort när LIFE IP Rich Waters och Länsstyrelsen i Stockholms län bjöd in till webbinarium om hur man kan tänka när man tar fram en vattentjänstplan.

I korthet ska en vattentjänstplan innehålla en långsiktig planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Allmänna vattentjänster inkluderar dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Dessutom ska en bedömning göras av vilka åtgärder som krävs för att den allmänna VA-anläggningen ska fungera även vid en ökad belastning på grund av skyfall. Detta kan ses som en komplettering av den kommunåtgärd som sedan 2016 har funnits i Åtgärdsprogram för vatten från Vattenmyndigheten. Det finns ännu ingen vägledning för vattentjänstplan från någon myndighet; det är bara branschorganisationen Svenskt vatten som har tagit fram en sådan. Därmed kan det vara svårt för en kommun att orientera sig i vad planen ska innehålla.

På webbinariet som LIFE IP Rich Waters och Länsstyrelsen i Stockholms län bjöd in till 14 juni, fick deltagarna ta del av hur två kommuner, Sollentuna och Trosa, har lagt upp arbetet med att ta fram sina vattentjänstplaner. Båda planerna förväntas antas under hösten 2023 och är därmed bland de första kommunerna att göra detta.

Läs längre artikel på LIFE IP Rich Waters webbplats