Handbok

Handbok för strategisk kommunal vattenplanering ger förslag till en generell arbetsmodell för en målinriktad och strukturerad vattenplanering. Den har sin utgångspunkt i kommunala lärdomar och ska användas som inspiration och stöd för att skapa en egen modell för vattenarbetet i den skala som passar den enskilda kommunen. Det är möjligt att använda hela eller delar av handboken. Handboken innehåller också flera bilagor och annat inspirationsmaterial som kan vara ett stöd i olika delar av arbetsprocessen. Hela handboken tillsammans med alla bilagor finns publicerade på LIFE IP Rich Waters webbplats.