”Det är inte bara åtgärderna som räknas, det är även vägen dit”

Den 7 oktober arrangerade LIFE IP Rich Waters ett digitalt samtal där Anneli Carlén och Jenny Jochnick från förbundet resonerade kring samverkan och mycket mer.

Redan när Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund grundades 1959 bjöds alla aktörer i området in att vara med i arbetet. Så nog kan man säga att förbundet bildades i samverkan. När man nämner Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund kommer därför begreppet ”underifrånperspektiv” ofta fram. Den 7 oktober arrangerade LIFE IP Rich Waters ett digitalt samtal där Anneli Carlén och Jenny Jochnick från förbundet resonerade kring samverkan och mycket mer.

Jenny Jochnick och Anneli Carlén

– För oss handlar det om att fånga upp allt engagemang och kunskap som finns i bygderna i vårt område. Det är ju det stora geografiska området där allting händer och det är där markägarna finns. Vi försöker alltid få med dem som har glömts bort. Genom att ha ett lokalt underifrånperspektiv skapas en otrolig kraft i åtgärdsarbetet. Det är så du skapar hållbara åtgärder och ett ansvarstagande som håller länge, säger Anneli Carlén som är verksamhetsledare.

Efter att ha jobbat som ”spindel i nätet” i flera år i förbundet säger Anneli att tid och tålamod är viktigt.

– Allt tar långt tid när man jobbar med människor, att bygga relationer. Men så är det bara. Det måste få ta tid.

Neutral mötesplats där alla är viktiga

Att vattenvårdsförbundet bygger sin verksamhet på samverkan innebär att de har många olika samarbetspartners. Men på frågan om vilka parter som är viktigast eller med vilka parter som förbundet samverkar mest, så blir svaret:

– Alla är viktiga. Vi erbjuder en neutral mötesplattform i och med att vi inte är en länsstyrelse eller kommun. Vi har inget myndighetsperspektiv. För oss handlar det istället om vad vi ska göra och var vi kan börja. För att vi ska lyckas, så behöver alla vara med – det är då saker händer, säger Anneli.

Just det faktum att förbundet erbjuder en neutral mötesplats är något som också Jenny ser som en framgångsfaktor. Hon jobbar som vattenstrategisk rådgivare och är förbundets LEVA-samordnare. Hon möter ofta markägare.

– Det är en stor fördel att vi kan vara neutrala. Jag upplever att det blir lättare att samtala med de lantbrukare som jag söker upp. De känner sig trygga att visa upp vad de har på sina gårdar och marker eftersom de vet att jag inte kommer med en pekpinne. De vågar också diskutera egna åtgärdsförslag då. Det är flera som har uttryckt just detta till mig. En annan fördel är att vi jobbar avrinningsområdesvis. Det gör att vi har en översiktlig koll på hela området, säger Jenny.

Stort engagemang hos – nästan – alla

Det finns ett stort engagemang för vattenfrågor i förbundets område, men självklart finns det fortfarande de som inte vill samverka och som saknar förståelse för vikten av vattenfrågor. Jenny ger ett tips på hur man kan arbeta i sådana situationer.

– Min uppmaning är att börja att ta kontakt med de som är villiga att göra åtgärder. Då blir det fart och det händer saker – vilket syns utåt. Det skapas ett bra rykte och en positiv anda och andra markägare i området får mer kunskap och deras engagemang väcks. Det handlar om att skapa goda relationer och tillit – det är det allra viktigaste.

Frågor om vatten och miljö kan väcka starka känslor och konflikter kan uppstå. Anneli delar med sig av sina tankar om arbetssätt för att förebygga eller hantera konflikter. 

– Vi hade ett tillfälle där Länsstyrelsen i Södermanland bjöd in alla olika aktörer i ett område till en workshop under ledning av en samtalsledare. Fokus var att alla fick komma till tals och att alla skulle bli lyssnade på. Genom att samlas på det här sättet och ”lyfta på locket” tror jag att lokala konflikter kan förebyggas eller rent av lösas.

Anneli poängterar vikten av uppföljning efter ett sådant möte.

– Man får inte glömma bort att fånga upp de åsikter som kommer fram. Sedan är det möjligt att skapa mindre arbetsgrupper kring olika typer av frågor för att komma vidare praktiskt. På så sätt kommer allas perspektiv och kunskap fram och ett engagemang skapas.

Olika utgångspunkter men alltid tillsammans

”Vi försöker vara med på alla ställen som handlar om vatten”. Här på årets vattenvecka i Östersund.

Vattenvårdsförbundet jobbar med samverkan utifrån olika utgångspunkter. Ett sätt är att utgå ifrån en åtgärd, som att ta bort vandringshinder för fisk, och samla alla som är intresserade av just den åtgärden. Ett annat sätt är att istället utgå från en geografisk plats, som ett vattendrag eller tillflöde, och skapa en arbetsgrupp med de som bor och verkar runt just det området.

– Genom att fokusera på ett avgränsat område där folk känner varandra kan man snabbt skapa en riktig teamkänsla. Någon tar med sig grannen till nästa möte, gruppen byggs på och förankringen blir stark i just det området, säger Jenny.

Ett vattenvårdsförbund har inget egenintresse utan fokus är alltid att få till åtgärder för bättre vatten. Det handlar om att göra saker tillsammans med andra aktörer och att ha olika expertis och erfarenhet. På Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund jobbar idag fyra personer heltid.

– Det krävs att man är några stycken, då blir det spin-off-effekter och saker blir gjorda. Det är en kraft! En annan sak vi vill lyfta är att vi ser kommunikation som något centralt. Både att ha en dialog med våra samarbetspartners och att hela tiden dela med oss av goda exempel. Vi försöker vara med på alla ställen som handlar om vatten, säger Anneli.

På frågan om hur de finansierar sin verksamhet svarar de att de delvis finansieras av sina medlemmar. Sedan söker de olika statliga bidrag från LOVA eller Landsbygdsprogrammet och får stöd från Greppa Näringen. Vattenvårdsförbundet deltar även i LIFE IP Rich Waters, även det delvis bidragsfinansierat.

Annelis och Jennys bästa tips för en lyckad samverkan:

  • Var lyhörd och visa respekt för markägaren och deras verksamhet. De känner dessutom markerna bäst.
  • Det är viktigt att ha en god kommunikation med alla parter. Det är också viktigt att ta alla chanser man kan att berätta vad man gör. Genom att berätta goda exempel skapas ofta ringar på vattnet.
  • Det är inte bara åtgärderna som räknas, det är även vägen dit. Ibland funkar det och man kan springa riktigt bra, ibland snubblar man. Och det är helt OK.
  • Och en sista men inte så liten sak: ha roligt – det är så viktigt! Vi brukar fira åtgärder med lantbrukarna.

Möt Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund!

Anneli Carlén är en av talarna på våra inspirationsdagar för kommunal vattenplanering 16-17 november. Anmäl dig idag!

Program och anmälan för inspirationsdagar