Tillsynsvägledningsträff om hållbar VA-planering

En stilla sjö med vass och öar, med ett rött staket i förgrunden.

Den 23 september arrangerar Länsstyrelsen i Stockholm ett digitalt seminarium med syfte att förtydliga vikten av långsiktig planering, samsyn mellan kommunens avdelningar och korrekta bedömningar/motiveringar av så kallade 6§ områden. Under dagen hålls presentationer som är kopplade till temat och fokus kommer att ligga på gruppdiskussioner. Program och anmälan finns på Länsstyrelsen Stockholms webbplats

Salix och vattenplanering representerar Rich Waters på internationell konferens

En kvinna med kort rött hår som håller i en rapport står vid en roll-up för LIFE IP Rich Waters.

Två av LIFE IP Rich Waters delprojekt finns representerade när den internationella konferensen IWA Digital World Water Congress hålls vid månadsskiftet maj/juni. Mauritz Ramsted, företaget Bioremed AB, presenterar resultat från salixodlingen som renar förorenade områden och Jenny Enberg, Länsstyrelsen Stockholm, presenterar den handbok för strategisk kommunal vattenplanering som tagits fram inom Rich Waters. Tillsammans med […]

Rich Waters erbjuder digitala samtal om vattenplanering

En illustration av en dataskärm med en bild på ett möte.

Under perioden juni till december 2021 håller LIFE IP Rich Waters webbinarier och digitala samtal om vattenplanering. – Det är så mycket bra som händer och det finns så många lärdomar att dela mellan oss på länsstyrelser och kommuner. Vi vill gärna sprida goda exempel från kommunal och regional vattenplanering, säger projektledaren Jenny Enberg på […]

Tips om utlysning: Blå innovation

En genomskinlig glödlampa med vatten inuti.

Just nu har Formas en utlysning – ”Blå innovation – Förberedande projekt 2021” – som syftar till att, genom ett förberedande projekt, skapa förutsättningar för behovsägare att tillsammans med andra aktörer ta sig an en komplex utmaning med direkt eller indirekt inverkan på havs- och vattenmiljön. Sök senast: 1 september 2021 Om utlysningen på Formas […]

Många goda argument för att arbeta strategiskt med din kommuns vattenplanering

En siluett av en stad med äldre hus vid vatten.

Många kommuner kämpar med att få upp vattenfrågorna på den politiska dagordningen. Utan politiskt stöd blir det svårt att öka takten på vattenarbetet. – Det finns ingen enkel ”så-här-gör-du-lösning” för detta, men det finns många goda exempel på kommuner som har lyckats, säger Jenny Enberg, projektledare för Handbok för strategisk kommunal vattenplanering. En gemensam framgångsfaktor […]

Aspen tillbaka tack vare faunapassage

Ett forsande vattendrag i en stad.

Inom LIFE IP Rich Waters har flera faunapassager byggts, med syftet att skapa fria vandringsvägar för fisk. Tack vare den nya faunapassagen vid Turbinbron i Västerås har aspen nu hittat tillbaka till Svartån. Under bara några veckor i april hade över 60 aspar vandrat förbi fiskkameran. I höst är det dags för nästa etapp i […]

Nu är datum satta för Vattendagarna 2021

En isbeklädd sjö.

I år blir Vattendagarna av den 13-15 oktober 2021. Arrangörer är Svenska Föreningen för Limnologi tillsammans med Länsstyrelsen i Jämtlands län. Årets tema är biologisk mångfald i vattenmiljön med kopplingar till konnektivitet och klimateffekter. Utdrag ur inbjudan ”Årets program innehåller allt från utblickar i Europa och nydanande forskning till såväl föreläsningar om vattenhushållning och populationsdynamik […]

Lokala åtgärdsprogram ska göra Stockholms sjöar och vattendrag friskare

En vy över en stor stad med gamla byggnader vid vatten.

För att verkligen ta ett krafttag i arbetet med att säkerställa att Sveriges vatten ska nå de uppsatta miljökvalitetsnormerna, har flera kommuner arbetat fram lokala åtgärdsprogram för specifika sjöar eller andra vattendrag. Stockholms stad har kommit långt i det här arbetet och har som mål att ta fram ett lokalt åtgärdsprogram för varje vattenförekomst i […]

Hjälp oss att förbättra vår handbok för kommunal vattenplanering!

En illustration av en checklista med en blyertspenna.

Den handbok för strategisk kommunal vattenplanering som finns här på vattenplanering.se är framtagen av Länsstyrelsen Stockholm, inom ramen för LIFE IP Rich Waters. – Nu vill vi med hjälp av en enkät följa upp hur handboken och webbplatsen har använts, för att sedan kunna fortsätta vårt förbättringsarbete, säger Jenny Enberg, projektledare.  Svara på vår enkät […]