Tillsynsvägledningsträff om hållbar VA-planering

En stilla sjö med vass och öar, med ett rött staket i förgrunden.

Den 23 september arrangerar Länsstyrelsen i Stockholm ett digitalt seminarium med syfte att förtydliga vikten av långsiktig planering, samsyn mellan kommunens avdelningar och korrekta bedömningar/motiveringar av så kallade 6§ områden. Under dagen hålls presentationer som är kopplade till temat och fokus kommer att ligga på gruppdiskussioner. Program och anmälan finns på Länsstyrelsen Stockholms webbplats

Salix och vattenplanering representerar Rich Waters på internationell konferens

En kvinna med kort rött hår som håller i en rapport står vid en roll-up för LIFE IP Rich Waters.

Två av LIFE IP Rich Waters delprojekt finns representerade när den internationella konferensen IWA Digital World Water Congress hålls vid månadsskiftet maj/juni. Mauritz Ramsted, företaget Bioremed AB, presenterar resultat från salixodlingen som renar förorenade områden och Jenny Enberg, Länsstyrelsen Stockholm, presenterar den handbok för strategisk kommunal vattenplanering som tagits fram inom Rich Waters. Tillsammans med […]