Tillsynsvägledningsträff om hållbar VA-planering

Den 23 september arrangerar Länsstyrelsen i Stockholm ett digitalt seminarium med syfte att förtydliga vikten av långsiktig planering, samsyn mellan kommunens avdelningar och korrekta bedömningar/motiveringar av så kallade 6§ områden.

Under dagen hålls presentationer som är kopplade till temat och fokus kommer att ligga på gruppdiskussioner.

Program och anmälan finns på Länsstyrelsen Stockholms webbplats