Inspirationsdagar för kommunal vattenplanering

En logotyp för konferensen För bättre vatten.

Den 16-17 november 2021 bjuder vi i LIFE IP Rich Waters in till inspirationsdagar för dig som jobbar med vattenfrågor i en kommun. Under två dagar får du möjlighet att lyssna till samtal, föreläsningar och ta del av en posterutställning.

Umeå kommun tar fram dagvattenprogram

En stad vid vatten på kvällen.

Nu är Umeå kommuns dagvattenprogram ute på remiss. Umeå är en kommun som har en stark tillväxt och dagvattenprogrammet ska besluta för hur dagvattnet ska hanteras utan att invånare och miljön ska påverkas negativt.