Heldag om dagvatten och innovation!

En stilla vattenspegel med gröna åkrar runt omkring.

Är du intresserad av att veta mer om rening av dagvatten och vilka innovativa lösningar som finns tillgängliga? Då ska du anmäla dig till LIFE IP Rich Waters och Mälarenergis heldagsevent i Västerås 24 maj! Dagen riktar sig till dig som arbetar på en kommun eller som konsult med dagvattenfrågor. På förmiddagen är det seminarium […]

Hydromorfologi – ett hårt jobb i urbana miljöer

En vy över Stockholms stadshus med Riddarfjärden i förgrunden.

Hydromorfologi, eller hymo som det förkortas, handlar om den fysiska livsmiljön för djur och växter i strandzonen och i vattnet. Oftast talar vi om förändringar i rinnande vatten, till exempel kraftverksdammar som begränsar möjligheten för fisk att vandra. Men hur arbetar man med hymo-frågor i en urban miljö, och i vatten som inte är påverkade […]

Dagvatten – en fråga för alla?

Dagvattenfrågan blir allt viktigare för landets kommuner. Täby kommun ligger i framkant och har fått uppmärksamhet för sitt strategiska arbete med dagvatten. Intresset var därför stort när LIFE IP Rich Waters arrangerade ett digitalt samtal med Andreas Jacobs från kommunens VA-enhet.

Umeå kommun tar fram dagvattenprogram

En stad vid vatten på kvällen.

Nu är Umeå kommuns dagvattenprogram ute på remiss. Umeå är en kommun som har en stark tillväxt och dagvattenprogrammet ska besluta för hur dagvattnet ska hanteras utan att invånare och miljön ska påverkas negativt.