Västerås får ny multifunktionell vattenpark

En närbild av en vattenyta med gröna växter.

I Johannisberg i Västerås har bygget av en multifunktionell vattenpark påbörjats. Det är den andra av tre liknande vattenparker som anläggs inom ramen för LIFE IP Rich Waters. Vattenparken kommer att täcka en yta av ungefär 15 hektar. Vattenparken kommer att rena dagvatten från de västra delarna av Västerås – däribland köpcentret Erikslund – innan […]

Tyck till om framtidens vattenarbete!

I förgrunden syns granskog, i bakgrunden en sjö och berg.

Vattenmyndigheterna i Sveriges fem vattendistrikt har tagit fram förslag på Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram och Miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021-2027. Nu vill vattenmyndigheterna gärna ha in åsikter och synpunkter på hur planerna och åtgärderna kan förbättras. Synpunkter ska lämnas senast den 30 april 2021. Vattenmyndigheternas samråd

Ridskolans miljöarbete tog fart med hjälp av vattenplan

En häst och ryttare framför en skylt där det står Lurbo ridklubb, Uppsala.

Hästars påverkan på övergödningen av sjöar och vattendrag har fått stor uppmärksamhet under senare tid. Framför allt har diskussionen rört kostnader för möjliga åtgärder och om och hur miljöhänsyn inom hästhållningen bör regleras. Många hästgårdar och ridanläggningar behöver konkret stöd för att komma igång med miljöarbetet. Lurbo ridklubb i Uppsala har tack vare länsstyrelsen och […]

Byggstart för vattenpark i Uppsala

En åker som grävs upp av en grävskopa.

Arbetet med att anlägga en så kallad multifunktionell vattenpark i Gottsunda, Uppsala, är nu igång. Vattenparken ska rena dagvattnet från Gottsunda innan det leds ut i Hågaån. Den kommer även att bidra till att öka den biologiska mångfalden i området. I dag rinner allt dagvatten från bostadsområdet i södra Gottsunda direkt ut i Hågaån och […]