Workshop: Goda råd för kommunala vattendokument

En illustration av flera tomma pratbubblor i olika färger.

Den 1 december arrangerar vi på Länsstyrelsen i Stockholm och LIFE IP Rich Waters en workshop där vi delar erfarenheter och diskuterar vad som utmärker väl utformade kommunala vattendokument.

Nu är anmälan öppen: Inspirationsdagar för kommunal vattenplanering

En logotyp för konferensen För bättre vatten.

Den 16-17 november 2021 bjuder vi i LIFE IP Rich Waters in till inspirationsdagar för dig som jobbar med vattenfrågor i en kommun. Under två dagar får du möjlighet att lyssna till samtal, föreläsningar och ta del av en posterutställning. Nu är anmälan öppen så boka din plats redan idag!

Dagvatten – en fråga för alla?

Dagvattenfrågan blir allt viktigare för landets kommuner. Täby kommun ligger i framkant och har fått uppmärksamhet för sitt strategiska arbete med dagvatten. Intresset var därför stort när LIFE IP Rich Waters arrangerade ett digitalt samtal med Andreas Jacobs från kommunens VA-enhet.