Nya åtgärdsplaner ska göra sjöar i Stockholm friskare

Stockholms stad avsätter mer än 40 miljoner kronor per år i stadens budget för ett arbete för friskare sjöar och vattendrag.

Målet är att få sjöar som mår bättre och som har ett rikt djur- och växtliv under ytan samtidigt som de är fria från kemikalier som kan påverka sjöns ekosystem och människors. Totalt finns det nu sju specifika åtgärdsplaner för stadens sjöar.

Läs mer om satsningen på friskare sjöar i Stockholm