Hydromorfologi – ett hårt jobb i urbana miljöer

Hydromorfologi, eller hymo som det förkortas, handlar om den fysiska livsmiljön för djur och växter i strandzonen och i vattnet. Oftast talar vi om förändringar i rinnande vatten, till exempel kraftverksdammar som begränsar möjligheten för fisk att vandra. Men hur arbetar man med hymo-frågor i en urban miljö, och i vatten som inte är påverkade av vattenkraft? Till årets sista Digitala samtal var Juha Salonsaari, enhetschef på vattenmiljöenheten i Stockholms stad och Henrik Schreiber, utredare på Tyréns inbjudna för att berätta om hur man tacklat frågan i Stockholm.

Läs hela artikeln på www.richwaters.se