Dagvatten – en fråga för alla?

Dagvattenfrågan blir allt viktigare för landets kommuner. Täby kommun ligger i framkant och har fått uppmärksamhet för sitt strategiska arbete med dagvatten. Intresset var därför stort när LIFE IP Rich Waters arrangerade ett digitalt samtal med Andreas Jacobs från kommunens VA-enhet.
Andreas Jacobs, Täby kommun

Andreas Jacobs har arbetat med dagvattenhantering på Täby kommun i 16 år. Han har en lång och gedigen erfarenhet av allt från planering, projektering, design, beräkningar till drift och underhåll. Genom att vara med från början och sedan följa upp hur anläggningarna fungerar i praktiken får han en helhetsbild, en slags kunskapsåterföring till sig själv som han uttrycker det. Just den kunskapen var det ett 70-tal deltagare från hela landet som fick ta del av när LIFE IP Rich Waters arrangerade det andra lunchseminariet i serien Digitala samtal om vattenplanering.

Läs hela artikeln om det digitala samtalet med Andreas Jacobs på www.richwaters.se