Tips: Verktyg för lokal samverkan om vatten

Projektet Water Co-Governance har tagit fram verktyg som du kan använda för att öka engagemanget i arbetet för bättre vatten.

Syftet med verktygen är att stödja och inspirera vattengrupper, föreningar, organisationer och myndigheter. Verktygen ska ge förutsättningar för ökat deltagande och samverkan, och genom det bidra till mer handling.

Verktygen är allt från väldigt enkla metoder till mer sammansatta, och de kan användas till allt från stöd för gruppdiskussioner till konkret åtgärdsarbete.

Om verktygen för lokal samverkan om vatten på Havs- och vattenmyndighetens webbplats