Umeå kommun tar fram dagvattenprogram

Nu är Umeå kommuns dagvattenprogram ute på remiss. Umeå är en kommun som har en stark tillväxt och dagvattenprogrammet ska besluta för hur dagvattnet ska hanteras utan att invånare och miljön ska påverkas negativt.

Så här skriver Umeå kommun i ett pressmeddelande:

Det är första gången Umeå kommun tar fram ett dagvattenprogram. Programmet ger en helhetsbild av hur Umeå kommun och de kommunala bolagen arbetar tillsammans för att uppnå en hållbar dagvattenhantering. Den beskriver också hur Umeå ska kunna växa utan att vattendrag och sjöar förorenas och inte minst; att begränsa riskerna för skador orsakade av översvämningar.

– Utmaningarna i Umeå är många. Belastningen på många sjöar och vattendrag behöver minska.Vid extrema regn samlas vattnet vid lågpunkter utan att ha någonstans att ta vägen, med översvämningar som följd. Vintertid behöver vi ha utrymme för att lagra snön och lösningar där smältvattnet kan transporteras bort även om marken är frusen, säger Anna Flatholm, projektchef på Umeå kommun.

Läs pressmeddelandet om den nya dagvattenplanen i Umeå