Tips: ta del av presentationer och samtal om vattenparker och vattenplanering!

Fyra personer sitter på en scen vid en konferens och samtalar,

Missade du LIFE IP Rich Waters inspirationsdagar om vattenplanering i november 2021? Nu kan du ta del av två av de presentationer som hölls: Presentation av Towe Holmborn, vattensamordnare i Sollentuna kommun, om arbetet med att ta fram en kommunal vattenplan med hänsyn till ekosystemtjänster och klimatförändringar: Vattenplanering med hänsyn till ekosystemtjänster – LIFE IP […]

Sollentuna kommun delar med sig av lärdomar

En kvinna med blå tröja står vid en sjö där en båt skymtar i bakgrunden.

Ett av LIFE IP Rich Waters teman handlar om vattenplanering. I ett av delprojekten har Sollentuna kommun arbetat fram en modell för kommunal vattenplanering med ett ekosystemtjänstperspektiv. Nu har Towe Holmborn, projektledare och vattensamordnare i Sollentuna kommun, tagit fram en rapport som beskriver vad de har gjort, hur de har arbetat och vad de har […]