Sollentuna kommun delar med sig av lärdomar

Ett av LIFE IP Rich Waters teman handlar om vattenplanering. I ett av delprojekten har Sollentuna kommun arbetat fram en modell för kommunal vattenplanering med ett ekosystemtjänstperspektiv. Nu har Towe Holmborn, projektledare och vattensamordnare i Sollentuna kommun, tagit fram en rapport som beskriver vad de har gjort, hur de har arbetat och vad de har lärt sig längs vägen. – Jag tror att vår vattenplan och den arbetsmetod som vi har använt kan fungera som modell för andra kommuner som står i begrepp att genomföra liknande arbete, säger Towe Holmborn.

Läs en intervju med Towe Holmborn på www.richwaters.se