Digitala samtal och webbinarier våren 2022

LIFE IP Rich Waters har testat att erbjuda tematiska digitala samtal med inbjudna gäster. Hittills har sju digitala samtal hållits och en utvärdering visar att det finns ett stort intresse för fler tillfällen.

– Vi fick många positiva reaktioner på samtalsserien i höstas och det tycker vi är jättekul! Vi kommer inte att förändra konceptet egentligen, utan samtalen kommer att fortsätta vara ungefär en timme långa och hållas under lunchtid, säger Jenny Enberg, projektledare vid Länsstyrelsen i Stockholms län.  

Tanken är att de digitala samtalen ska vara informella möten där du som är intresserad av ämnet kan lyssna och också ställa frågor. Redan nu finns samtal inbokade i mars och april om framgångarna med Kalmarssundskommissionen, om hållbar dagvattenplanering och om kommunikation av vattenfrågor. Fler digitala samtal planeras in efter hand.

Webbinarier – ny serie

Det finns så många goda exempel på resultat – bland annat inom LIFE IP Rich Waters – att vi även kommer att arrangera särskilda webbinarier. Under varje tillfälle får våra gäster presentera resultat och dela erfarenheter från sitt vattenarbete. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor och du får presentationerna i efterhand. Vårens första webbinarium kommer att handla om kostnader för att ta bort en damm och ersätta den med en fors.

Vi vänder oss i första hand till kommuner men alla som är intresserade är välkomna att delta! Håll utkik efter webbinarier och digitala samtal på LIFE IP Rich Waters webbplats.

Läs om tidigare samtal

Om du är nyfiken på tidigare digitala samtal så hittar du artiklar på www.richwaters.se:

Så fick vi politiskt stöd för vårt vattenarbete (16 juni 2021)

Dagvatten – en fråga för alla (8 september 2021)

Samverkan med olika aktörer i ett avrinningsområde (7 oktober 2021)

Projektledning och projektplanering (21 oktober 2021)

Hydromorfologi – ett hårt arbete i urbana miljöer (9 december 2021)

Mellankommunal samverkan – praktiska lärdomar (21 januari 2022)