Samverka kring din vattenplanering!

Ett av stegen i vår handbok för kommunal vattenplanering handlar om att organisera sig. En viktig faktor för att lyckas med vattenarbetet i en kommun är att etablera en robust organisation där det fastställs vilket ansvar varje aktör har. I det arbetet är samverkan en nyckelfråga.

Det säger Jenny Enberg, projektledare inom LIFE IP Rich Waters, som har arbetat fram Handbok för strategisk kommunal vattenplanering.

Här på vattenplanering.se har vi samlat tips och idéer om hur du kan tänka när det gäller att samordna arbetet internt i din organisation och tillsammans med aktörer utanför kommunen.

Läs bland annat om det bubblande engagemanget i Kiladalen och varför en ”vattendialog” med lantbrukarna i området kan vara en framgångsfaktor.

Samverkan inom och utanför din egna organisation