Samlad kunskap i handbok

Idén till en handbok kommer från kommunerna själva, då de såg behov av ett strategiskt tänk, konkreta verktyg och mer utbyte av erfarenhet dem emellan.
En kvinna med kort rött hår som håller i en rapport står vid en roll-up för LIFE IP Rich Waters.

En del av webbplatsen vattenplanering.se består av utdrag och exempel ur ”Handbok för strategisk kommunal vattenplanering”.

Handboken finns publicerad på LIFE IP Rich Waters webbplats

– Det var vid en workshop 2018 tillsammans med runt åttio representanter från kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt, som det blev tydligt att många kommuner har ett behov av att få stöd och hjälp i sitt strategiska vattenarbete. Många efterfrågade konkreta verktyg och mer kunskapsutbyte kommuner emellan. Det var där och då idén till den här handboken föddes, säger Jenny Enberg, temasamordnare för vattenplanering inom projektet LIFE IP Rich Waters och projektledare vid Länsstyrelsen Stockholm.

I handboken samlas kunskap om hur strategisk vattenplanering kan fungera, baserat på erfarenheter och lärdomar från olika kommuner. Handboken kan användas som inspiration och stöd för att skapa en egen modell för vattenarbetet i den skala som passar den enskilda kommunen. Varje kapitel erbjuder också flera bilagor och annat inspirationsmaterial som kan vara ett stöd i olika delar av arbetsprocessen.

– Man avgör själv om man vill använda hela eller delar av handboken, vilket som funkar bra. Målet är att den ska vara ett stödjande verktyg för kommunerna att använda där det finns nytta av det, säger Jenny Enberg.

De sex stegen i handboken för strategisk vattenplanering