Vattenplaneringens avgörande roll för att säkra framtida ekosystemtjänster

Den 4 juni arrangerar vi ett webbinarium där vi tar upp olika perspektiv på planering av mark- och vattenfrågor samt god vattenplanering med ekosystemtjänstperspektiv genom kommunalt exempel.

Klimatförändringar ställer nya krav på helhetstänkande och samordning kring mark- och vattenanvändningen och hur vi anpassar samhället till andra förutsättningar. Vi behöver också få en bättre förståelse för de ekosystemtjänster som vattenmiljöerna skapar och hur vi kan nyttja och skydda dem.

God vattenplanering gör det lättare för kommunerna att förbättra vattenkvaliteten, följa lagkraven, och samtidigt ta hänsyn till vattenmiljöernas ekonomiska, sociala och kulturella värden.

Föreläsare

  • Sara Bergek, forskare på SLU
  • Towe Holmborn, vattensamordnare på Sollentuna kommun
  • Måns Enander, klimatanpassningssamordnare, Länsstyrelsen i Västmanland
  • Samuel Karlström, klimatanpassningssamordnare, Länsstyrelsen i Stockholm

Program och anmälan

Läs hela programmet och gör din anmälan här

Om LIFE IP Rich Waters

Webbinariet är ett samarbetsarrangemang mellan Länsstyrelsen i Stockholm, Länsstyrelsen Västmanland och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) genom projektet LIFE IP Rich Waters. Mer om projektet finns att läsa på www.richwaters.se och www.vattenplanering.se