Tyck till om framtidens vattenarbete!

Vattenmyndigheterna har tagit fram förslag på hur framtidens vattenarbete ska se ut. De vill nu gärna ha in synpunkter!
En udde vid en sjö med tallar.

Vattenmyndigheterna i Sveriges fem vattendistrikt har tagit fram förslag på Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram och Miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021-2027.

Nu vill vattenmyndigheterna gärna ha in åsikter och synpunkter på hur planerna och åtgärderna kan förbättras. Synpunkter ska lämnas senast den 30 april 2021.

Vattenmyndigheterna bjuder in till flera samrådsmöten under våren, där du får lyssna på presentationer av materialet och du har möjlighet att ställa frågor.

Vattenmyndigheternas samråd

Samrådsmöten under våren