Sollentunas nya vattenplan tar helhetsgrepp för bättre vattenhantering

– Genom att ta ett helhetsgrepp om alla vattentyper en kommun hanterar kan vi få en hållbar vattenhantering i Sollentuna, säger Towe Holmborn, vattensamordnare.

Sedan 2017 har Sollentuna kommun arbetat med att ta fram en vattenplan med integrerat ekosystemtjänstperspektiv, inom ramen för LIFE IP Rich Waters. I vattenplanen, som kommunfullmäktige nu antagit, tas ett helhetsgrepp för att förbättra och säkra kvalitén på kommunens grundvatten och ytvatten samt för att förbättra hanteringen av dagvatten, spillvatten och dricksvatten.

Ett omslag för Sollentuna kommuns vattenplan för 2020. Omslaget visar en flicka som sitter på en brygga med ett stilla vatten och en eka nedanför bryggan.

– Genom att ta ett helhetsgrepp om alla vattentyper en kommun hanterar kan vi få en hållbar vattenhantering i Sollentuna. Hur vi hanterar dagvattnet från tätorten påverkar de sjöar och grundvatten som tar emot dagvattnet, men i slutändan även det dricksvatten som vi producerar av dessa vatten, säger Towe Holmborn, kommunens vattensamordnare.

Läs mer om Sollentuna kommuns nya vattenplan på www.richwaters.se

Sollentuna kommuns vattenplan i sin helhet