Samråd av förslag på uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön

två barn som leker på klippor vid kusten.

Nu kan du tycka till om Havs- och vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för havsmiljön. Förslaget innehåller en rad åtgärder för att förbättra havsmiljön i Nordsjön och Östersjön. Samrådet pågår från den 1 november 2020 till den 30 april 2021.

På Havs- och vattenmyndighetens webbplats finns all information om samrådet