Nytt verktyg ska underlätta i arbetet med att skapa fler våtmarker

Nu ska det bli enklare att prata våtmark! Länsstyrelserna har gemensamt lanserat ett webbaserat verktyg som gör det möjligt att sammanställa geografisk information på en plats där en våtmark kan anläggas eller restaureras.

Läs mer om det nya verktyget på Länsstyrelsen Stockholms webbplats