Nya kontakter och ny kunskap tack vare Rich Waters inspirationsdagar

”För att lyckas med sitt vattenarbete behöver man ofta hitta en vattenkompis”. Det menar Anneli Carlén från Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund. Hon var en av talarna på LIFE IP Rich Waters inspirationsdagar 16-17 november. Ett av målen med konferensen var att underlätta för deltagarna att knyta nya kontakter. Och nog var det flera som hittade en ny vattenkompis under de två dagarna, som var fyllda av möten, samtal och föreläsningar.

Det andra målet med inspirationsdagarna var att med hjälp av LIFE IP Rich Waters resultat bidra till en bättre vattenplanering på kommunal nivå. Inspirationsdagarna följde de sex steg (motivera, organisera, kartlägga, prioritera, genomföra, följa upp) som finns i den handbok för strategisk kommunal vattenplanering som tagits fram inom projektet. Jenny Enberg, projektledare för handboken, är nöjd med konferensen.

– Vi märker att det finns ett stort behov av att träffas och ta del av varandras erfarenheter och kunskap. Med den här konferensen har vi bara gett ett axplock av alla de intressanta resultat som börjar komma från LIFE IP Rich Waters olika delprojekt. Under de kommande två åren kommer vi att arrangera många fler, liknande träffar!

Läs hela artikeln på www.richwaters.se!

I artikeln hittar du också inspelningar från de två dagarna – så att du kan ta del av inspirationsdagarna i efterhand!